Wiedza Fachowa

Twoje wykształcenie jest takie, jakim je uczyniłeś, możesz uzyskać wiedzę, która Cię zaprowadzi dokąd zechcesz.wiedza.jakub.kowalski

Są dwa rodzaje wiedzy. Pierwszy – to wiedz ogólna, drugi – wiedza specjalistyczna. Wiedza ogólna choćby była najobfitsza i obejmowała najróżniejsze dziedziny, nie na wiele się przydaje przy zdobywaniu pieniędzy. Wydziały uniwersyteckie obejmują swymi zainteresowaniami, praktycznie biorąc, wszelkie formy wiedzy ogólnej, jaką wytworzyła cywilizacja. Ale większość profesorów zarabia mało. Specjalizują się oni w nauczaniu wiedzy, ale nie zajmują się organizowaniem sposobów jej zastosowania. Sprawdzają zeznania studentów, a jak zeznania się zgadzają, to stawiają stopień. Stosują ten sam system, który był stosowany wobec nich, czyli stawianie stopni za pamięć.

Wiedza – potencjalna siła

Wiedza sama z siebie nie przyciąga pieniędzy, trzeba ją dopiero odpowiednio zorganizować i właściwie ukierunkować, poprzez plany działania, na określony cel, aby pomogła w zdobyciu pieniędzy. Niezrozumienie tego faktu jest źródłem rozczarowań dla milionów ludzi, którzy mylnie sądzili, że „wiedza to potęga”. Nic podobnego! Wiedza jest dopiero potencjalną siłą. Staje się potęgą, kiedy zostaje wprzęgnięta w ściśle określony plan działania i skierowana na określony cel.

Wiedzę można zdobyć

Zanim nabierzesz pewności, że jesteś już w stanie przetworzyć żądzę na jej pieniężny ekwiwalent, powinieneś uzyskać szczegółową wiedzę o czynnościach lub transakcjach, które zamierzasz przeprowadzić dla zdobycia fortuny. Może się zdarzyć, że będzie Ci potrzebna wiedza specjalistyczna przerastająca rozmiarem skalę Twojej gotowości do zdobywania wiedzy, a jeśli tak się zdarzy, możesz znieść sobie most do niej przy pomocy „trustu mózgów” (koordynacji wiedzy i wysiłków, w atmosferze harmonijnego współdziałania dwóch lub więcej osób w zamiarze osiągnięcia konkretnego celu).

Nagromadzenie wielkich bogactw wymaga potęgi, a potęgę osiąga się przez wysoko zorganizowaną i rozumnie kierowaną wiedzę, która to wiedza niekoniecznie pozostawać musi w posiadaniu tego człowieka, który zbija fortunę.

Thomas A. Edison ukończył tylko trzy klasy przez całe swe życie. A nie brakowało mu ani edukacji, ani pieniędzy.
Henry Ford nie zdołał ukończyć szóstej klasy szkoły powszechnej, ale znakomicie sobie radził we własnych sprawach finansowych.
Wiedza specjalistyczna należy do najliczniejszych i najtańszych usług, jakich będziesz potrzebował. Jeśli w to wątpisz, zajrzyj do listy płac jakiegokolwiek uniwersytetu.

Gdzie znajdować wiedzę

Przede wszystkim określ sobie dokładnie, jakiego typu wiedzy specjalistycznej potrzebujesz i określ też cel, do którego jest ci ona potrzebna. Twój główny cel życiowy, zadanie, nad którego wykonaniem pracujesz, w znacznym stopniu dopomoże Ci określić rodzaj potrzebnej Ci wiedzy. Kiedy to już sobie wyjaśnisz, stanie przed Tobą potrzeba uzyskania dokładnych informacji dotyczących wiarygodnych źródeł uzyskania tej wiedzy.

Przyswojoną wiedzę trzeba odpowiednio zorganizować i przygotować do wykorzystania dla osiągnięcia określonego celu, poprzez opracowanie praktycznych planów działania. Wiedza jest bezwartościowa, jeśli nie jest wykorzystywana do osiągnięcia określonego celu.

Ludzie sukcesu, we wszystkich sytuacjach, nigdy nie przestają zdobywać nowej wiedzy związanej z ich głównym celem życiowym, biznesem czy zawodem. Ci, którzy przegrywają w życiu, zazwyczaj popełniają błąd polegający na uznaniu, że okres zdobywania wiedzy kończy się wraz z ukończeniem przez nich szkoły. Prawda zaś jest taka, że szkoła daje niewiele więcej niż wdrożenie człowieka w sposoby zdobywania wiedzy praktycznej.

„Świat kocha zwycięzców i nie ma czasu współczuć przegrywającym”

Komentarze

Komentarze

Komentarze są wyłączone.